Warunek WHERE OR in oracle

SELECT WHERE war1 OR war2 - kilka warunków które mogą być spełnione jednocześnie ale nie muszą, wystarczy że przynajmniej jeden warunek będzie spełniony

Jeżeli chcemy zobaczyć dane i mamy wiele warunków, ale nie wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie, to wtedy warunki łączymy operatorem "or" , zapytanie jak poniżej.

 

Czytaj więcej: Warunek WHERE OR in oracle

SQL warunek SELECT WHERE BETWEEN

SELECT WHERE BETWEEN - w tym warunku określamy w jakim przedziale będą szukane wartości

przykładowe zapytanie z warunkiem between:

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI

WHERE nazwa_kolumny between zakres_dolny and zakres_górny;

 

Zapytań z takim warunkiem używamy jeżeli chcemy określić warunek w danym przedziale

 

Czytaj więcej: SQL warunek SELECT WHERE BETWEEN

Kilka warunków w poleceniu SELECT

W zapytaniu select po klauzuli WHERE możemy podać jeden lub więcej warunków, w tym rozdziale pokażę jak możemy zdefiniować dwa warunki, które muszą być spełnione.

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI

WHERE warunek1 and warunek2;

Jeżeli chcemy podać kilka warunków które muszą być spełnione równocześnie wtedy w zapytaniu select łączymy warunki za pomocą AND

 

Czytaj więcej: Kilka warunków w poleceniu SELECT

Więcej artykułów…

  1. Warunek WHERE