Warunek SELECT WHERE LIKE w ORACLE SQL

SELECT WHERE LIKE - warunek ten używamy wtedy kiedy chcemy wyszukać dane które zawierają jakieś litery, znaki lub cyfry,

w warunku podajemy np. od jakiej litery albo kilku liter zaczyna, kończy się dany string w konkretnej kolumnie, najlepiej zobrazuje to na przykładach:

 

 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI WHERE nazwa_kolumny like wyr1;

 

gdzie wyr1 może być:

'%a%' - w ciągu znaków znajduje się litera a

'1%' - ciąg znaków zaczyna się od cyfry 1

itd.

 

Przykład 1

chcemy wyświetlić dane z tabeli kontrahenci gdzie adres_miejscowość zaczyna sie na K

 

Odpowiedź 1

 

select * from kontrahenci where adres_miejscowość like 'K%';

 

w wyniku tego zapytania wyświetlą sie następujące rekordy

 

Nazwa_firmy Adres_ulica Adres_kod Adres_miejscowość
-------------- ------------- ------------- ---------------------
AAA3 consulting Wieloskowski 5/3 02-111 Katowice
Bbb2 company Lwowian 44/46 00-001 Kraków

 

 

Przykład 2

chcemy wyświetlić dane z tabeli PRACOWNICY gdzie Nazwisko kończy się na ski

 

Odpowiedź 2

 

select * from pracownicy where nazwisko like '%ski';

w wyniku tego zapytania otrzymamy następujacy wynikImie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Kowalski 23-05-1970 Warszawa 3
Piotr Lewandowski 22-09-1997 Katowice 6

 

 

Przykład 3
chcemy wyświetlić dane z tabeli PRACOWNICY gdzie Nazwisko zawiera literę ą

 

Odpowiedź 3

 

select * from pracownicy where nazwisko like '%ą%';

 

wynik zapytania jak poniżej

 

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Marzena Wiącek 12-09-1973 Kraków 2
Dominik Piątek 01-01-2000 Gdańsk 1

 

 

Przykład 4
chcemy wyświetlić dane z tabeli PRACOWNICY gdzie druga litera imienia to a

 

Odpowiedź 4

 

select * from pracownicy where imie like '_a%';

 

wynik zapytania będzie jak poniżej:

 

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Marzena Wiącek 12-09-1973 Kraków 2

 

Podsumowując:

1)

war1 like 'K%' - string zaczyna sie na K a potem obojętnie jakie litery znaki, może być także sama litera K

np. poniższe wyrazy będą spełniać te warunek

Kraków, Katowice, Kielce, Krzysztof a także sama litera K

2)

war2 like'%o' - string kończy się na o a przed literą o obojętnie co będzie

np.

Olo, Polo, Witalino a także może być sama litera 'o'

3)

war3 like '%ok%' - string zawierający ok, w tym przypadku obojetnie czy na początku, czy na końcu, czy w środku

np.

okoń, oko, wolok, smok, blok, blokowisko, ok, barokowóz

4)

war4 like 'P_w%' string zaczyna się na P i 3 litera to w

np.
Paweł, Piwo, Pewłow, Paw

{/accesstext}