SELECT COUNT - zliczanie wierszy w SQL ORACLE

Polecenie SELECT COUNT służy do zliczania wierszy w tabeli, możemy zliczać wszystkie wiersze z tabeli lub wybrane wiersze w tym celu tworzymy zapytanie z warunkiem lub warunkami po klauzuli WHERE

SELECT count(*)  from NAZWA_TABELI;

 


 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

 

Przykład 1

chcemy zliczyć wszystkie wiersze w tabeli PRACOWNICY

 

Odpowiedź 1

 

select count(*) from PRACOWNICY;

w wyniku tgo zapytania dla naszej tabeli otrzymamy wynik jak poniżej

count(*)
4

czyli w tej tabeli mamy 4 wiersze czyli wszystko się zgadza

 

 

Przykład 2

chcemy zliczyć wszystkie wartości w kolumnie Imie w tabeli PRACOWNICY

 

Odpowiedź 2 

 

select count(Imie) from PRACOWNICY;

wynik jak poniżej:

count(Imie)
4

 

Przykład 3

chcemy zliczyć unikalne wpisy w kolumnie Imie

 

Odpowiedź 3

 

select count(distinct Imie) from PRACOWNICY;

w tym przypadku otrzymamy wynik:

count(distinct Imie)
3

i tutaj dostaliśmy wartość 3 ponieważ mamy zduplikowane imie Piotr

{/accesstext}