Funkcja grupująca GROUP BY w ORACLE sql

SELECT GROUP BY - group by służy do grupowania danych, przydatna jest wtedy kiedy chcemy np. pogrupować i posumować lub zliczyć dane

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI

GROUP BY nazwa_kolumny;

 


 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1

chcemy zsumować liczbę dzieci grupując po imieniach - w tym przypadku przykład jest czysto fikcyjny żeby pokazać tylko mechanizm

Odpowiedź 1

select imie, sum(Liczba_dzieci) from PRACOWNICY
group by imie;

wynik zapytania jak poniżej


Imie sum(Liczba_dzieci)
--------- -------------
Piotr 9
Marzena 2
Dominik 1

 {accesstext mode="level" level="registered" noaccess="Więcej przykładów po zalogowaniu !! stwórz swojego użytkownika"}

Przykład 2

chcemy zliczyć liczba imion, ile razy dane imie występuje w tabeli PRACOWNICY

 

Odpowiedź 2

select imie, count(Liczba_dzieci) from PRACOWNICY
group by imie;


w wyniku zapytania otrzymamy:

Imie count(Liczba_dzieci)
--------- -------------
Piotr 2
Marzena 1
Dominik 1


CZY widzisz różnicę miedzy tymi select-ami?

dla Piotr count(Liczba_dzieci)=2 ponieważ sa dwa wiersze gdzie imie jest Piotr
dla Piotr sum(Liczba_dzieci)=9 ponieważ 3+6 =9

{/accesstext}