SQL CONCATENATE - łączenie stringu z wartościami oracle

ORACLE SQL CONCATENATE - konkatenacja służy do łączenia stringu np. z wartościami z tabeli

 

 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1

Chcemy wstawić dodatkowy opis do zwracanych wyników zapytania, do tego celu zastosujemy właśnie konkatenacje, w oracle  database możemy zrobić przez znak 2 pipe ||

chcemy otrzymać wynik jak poniżej

Imie pracownika: Piotr, Nazwisko pracownika: Kowalski
itd


Odpowiedź 1

select 'Imie pracownika: '||imie||', Nazwisko pracownika:'||nazwisko from pracownicy;

wynik będzie jak poniżej:

'Imie pracownika: '||imie||', Nazwisko pracownika: '||nazwisko

Imie pracownika: Piotr, Nazwisko pracownika: Kowalski
Imie pracownika: Marzena, Nazwisko pracownika: Wiącek
Imie pracownika: Dominik, Nazwisko pracownika: Piątek
Imie pracownika: Piotr, Nazwisko pracownika: Lewandowski

Przykład2

chcemy zrobić raport naszych kontrahentów z tabeli kontrahenci, format jak poniżej

nazwa_firmy;adres_ulica;adres_kod;adres_miejscowość

Odpowiedź 2

do tego celu robimy następujący select

select Nazwa_firmy||';'||adres_ulica||';'||adres_kod||';'||adres_miejscowość from KONTRAHENCI;

taki sposób przedstawienia danych może się przydać np. do zapisania do pliku tekstowego a następnie zaimportowania danych do  excela, separatorem będzie ;

{/accesstext}