Kilka warunków w poleceniu SELECT

W zapytaniu select po klauzuli WHERE możemy podać jeden lub więcej warunków, w tym rozdziale pokażę jak możemy zdefiniować dwa warunki, które muszą być spełnione.

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI

WHERE warunek1 and warunek2;

Jeżeli chcemy podać kilka warunków które muszą być spełnione równocześnie wtedy w zapytaniu select łączymy warunki za pomocą AND

 

 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1
chcemy wyświetlić dane wszystkich osob które mają na imię Piotr i mają więcej niż 3 dzieci, wtedy zapytanie będzie wyglądało w następujący sposób

Odpowiedź 1

select * from pracownicy where imie='Piotr' and liczba_dzieci>3;

W wyniku tego zapytania otrzymamy następujący wynik:

 

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Lewandowski 22-09-1997 Katowice  

 
Przykład 2


chcemy wyświetlić dane pracownika z tabeli pracownicy o imieniu Piotr i nazwisku Kowalski

Odpowiedź 2

odpowiedzią będzie następujący select 

select * from pracownicy where imie='Piotr' and nazwisko='Kowalski'

w wyniku uruchomienia tego zapytania otrzymamy następujący wynik

 

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Kowalski 23-05-1970 Warszawa 3

 

{/accesstext}