Polecenie SELECT DISTINCT

 

Select distinct używamy jeżeli chcemy wyświetlić dane niepowtarzające sie tj. bez duplikatów, najbardziej będzie to widoczne na przykładzie:

 

w tabeli PRACOWNICY w kolumnie Imie mamy 4 rekordy Piotr, Marzena, Dominik, Piotr dwa z nich są identyczne, żeby wyświetlić dane bez duplikatów tj. powtarzające się dane wyświetlić tylko raz, używamy select distinct

SELECT DISTINCT nazwa_kolumny from NAZWA_TABELI;

 


 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

 

przykład 1:

chcemy wyświetlić wszystkie imiona (niepowtarzające się) z tabeli PRACOWNICY

odpowiedź 1:

żeby wykonać to zadanie wykonanamy następujące zapytanie

SELECT DISTINCT Imie from PRACOWNICY;

w wyniku uruchomienia tego zapytania otrzymamy następujący wynik:

Imie
------
Piotr
Marzena
Dominik

 

{/accesstext}