ORACLE PRIMARY KEY - klucz główny

PRIMARY KEY służy do tego żeby każdy wiersz w tabeli był unikalny, tworzymy go na kolumnie, wartości w tej kolumnie muszą być unikalne, primary key używamy także do połączenia z innymi tabelami ( połączenie primary key + foreign key).

Primary key możemy utworzyć podczas tworzenia tabeli a także na już utworzonej tabeli

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1

-) tworzenie PRIMARY KEY w trakcie tworzenia tabeli:

CREATE TABLE nazwa_tabeli
(kol1 INTEGER PRIMARY KEY,
kol2 VARCHAR2(10)
);

 

Przykład 2
-) tworzenie PRIMARY KEY na już utworzonej tabeli (na kolumnie id)

ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD PRIMARY KEY (id);

UWAGA ! przy tworzeniu PRIMARY KEY przez ALTER kolumna na której go tworzymy typ kolumny musi być NOT NULL, nie mogą być wartości NULL w tej kolumnie


Przykład 3

Utworzyć tabelę PRACOWNIK która będzie przechowywać następujące dane:

imie, nazwisko, nr telefonu a także kolumnę ID na której będzie primary key

CREATE TABLE PRACOWNIK
(SID integer PRIMARY KEY,
IMIE VARCHAR2(23),
NAZWISKO VARCHAR2(23),
TELEFON NUMBER(10
);


Przykład 4

na utworzonej tabeli KONTAKTY proszę utworzyć primary key na kolumnie nr

ALTER TABLE KONTAKTY ADD PRIMARY KEY (nr);

{/accesstext}