Polecenie SELECT ORACLE

SELECT - podstawowym i najczęściej używanym poleceniem w SQL jest polecenie SELECT, służy ono do wyświetlania danych z tabeli.

Możemy wyświetlać dane z całej tabeli lub z wybranej części tabeli np. wybranych kolumn, wybranych wierszy.

 

 

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

Do zademonstrowania jak działa polecenie select wykorzystam tabelę PRACOWNICY

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Kowalski 23-05-1970 Warszawa 3
Marzena Wiącek 12-09-1973 Kraków 2
Dominik Piątek 01-01-2000 Gdańsk 1
Piotr Lewandowski 22-09-1997 Katowice 6


zapytanie SELECT wygląda jak poniżej


SELECT nazwa_kolumny1, nazwa_kolumny2 from PRACOWNICY;


przykład 1

chcemy wyświetlić wszystkie nazwiska z tabeli PRACOWNICY


odpowiedź 1

w tym celu tworzymy następujące zapytanie select:

select nazwisko from PRACOWNICY;

w wyniku tego zapytania otrzymamy następujący wynik:

Nazwisko
----------
Kowalski
Wiącek
Piątek
Lewandowski

 

przykład 2 

chcemy wyświetlić wszystkie dane z tabeli PRACOWNICY

odpowiedź 2

select * from PRACOWNICY;

w wyniku tego zapytania otrzymamy następujący wynik:

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Kowalski 23-05-1970 Warszawa 3
Marzena Wiącek 12-09-1973 Kraków 2
Dominik Piątek 01-01-2000 Gdańsk 1
Piotr Lewandowski 22-09-1997 Katowice 6