ORACLE SQL warunek SELECT WHERE IN

SELECT WHERE IN - taki rodzaj warunku umożliwia nam wymienienie kilku konkretnych wartości lub stringów dla których warunek będzie spełniony

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_loumny2 from NAZWA_TABELI

WHERE nazwa_kolumny in (war1, war2, war3);

 

 

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1

chcemy wyświetlić dane z tabeli pracownicy dla pracowników mających 3 lub 1 lub 6 dzieci

 

Odpowiedź 1

 

select * from pracownicy where liczba_dzieci in (3,1,6);

 

w wyniku tego zapytania otrzymamy następujące wartości z tabeli PRACOWNICY

 

 

Imie Nazwisko Data_urodzenia Miejsce_urodzenia Liczba_dzieci
----- -------- ---------------- -------------------- --------------
Piotr Kowalski 23-05-1970 Warszawa 3
Dominik Piątek 01-01-2000 Gdańsk 1
Piotr Lewandowski 22-09-1997 Katowice 6

 

pokaże jeszcze jak ten sam wynik można uzyskać używając innego rodzaju warunku WHERE OR

select * from pracownicy where liczba_dzieci=3 or liczba_dzieci=1 or liczba_dzieci=6;

 

komentarz:

podsumowując widzimy że ten pierwszy select jest mniej rozbudowany i to jest główna zaleta (obok innych zalet jak np. wydajność) warunku WHERE IN, tutaj mamy 3 wartości a co jak tych wartości by bylo kilkadziesiąt lub kilkaset, myśle że ten przykład pokazuje zalety WHERE IN i kiedy należy ten warunek stosować

{/accesstext}