ORACLE UPDATE - modyfikacja danych w tabeli

Jeżeli dane są już wstawione do tabeli to bardzo często występuje konieczność zmiany tych danych ( modyfikacja danych)
i do tego typu operacji używamy polecenia UPDATE

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

 

przykład 1
syntax polecenia UPDATE

UPDATE nazwa_tabeli
SET nazwa_kolumna= nowa_wartosc_w_kolumnie
WHERE warunek

warunek - jeżeli będzie spełniony update będzie wykonany dla tych wierszy

przykład 2
w tabeli ZAMOWIENIE1 zmień w kolumnie ZAMOWIENIE wartość PERLY na PERŁY

UPDATE ZAMOWIENIE1
SET ZAMOWIENIE = PERŁY
WHERE ZAMOWIENIE = PERLY;

w wyniku tego polecenia zostaną zmienione wszystkie wartości PERLY na PERŁY w kolumnie ZAMOWIENIE


przykład 3
w tabeli ZAMOWIENIE1 zmień w kolumnie ZAMOWIENIE wartość PERLY na PERŁY a także ustaw data_zamow na 01/01/01 tylko tam gdzie ZAMOWIENIE=PERLY

UPDATE ZAMOWIENIE1
SET ZAMOWIENIE = PERŁY, DATA_ZAMOW='01/01/01'
WHERE ZAMOWIENIE = PERLY;

Jak widzimy można w jednym poleceniu update zmieniać kilka kolumn tak jak w tym przypadku

{/accesstext}