CREATE TABLE - Tworzenie tabeli w bazie oracle

Tabela jest podstawowym obiektem bazodanowym w którym są przechowywane dane.
Tabela bazodanowa składa się z wierszy i kolumn, przy tworzeniu tabeli musimy zdefiniować nazwy i typy kolumn. W wierszach są przechowywane dane innymi słowy jeden wiersz w tabeli to informacje np. o jednym pracowniku w przypadku tabeli PRACOWNICY, w tym wierszu będą takie informacje jak Imie, Nazwisko, data urodzenia itp.

w uproszczeniu tabelę tworzymy następującym poleceniem

CREATE TABELE nazwa_tabeli
(nazwa_1_kolumny typ_danych,
nazwa_2_kolumny typ_danych,
nazwa_3_kolumny typ_danych
..itd... );


typ_danych to typ przechowywanych danych, możemy wyróżnić następujące typy:
-) znakowy np. VARCHAR2()
-) daty DATE
-) numeryczny NUMBER
itd.

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1
stworzyć tabelę PRACOWNICY, tabela ma przechowywać następujące dane:
Imie, Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Liczba dzieci

odpowiedź
na początku trzeba się zastanowić jakie nazwy i typy będą miały kolumny, ja proponuję następujące:

Imie VARCHAR2(32)
Nazwisko VARCHAR2(32)
Data_urodzenia DATE
Miejsce_urodzenia VARCHAR2(28)
Liczba_dzieci NUMBER

a teraz tworzymy tabelę:

CREATE TABLE PRACOWNICY
(
Imie VARCHAR2(32),
Nazwisko VARCHAR2(32),
Data_urodzenia DATE,
Miejsce_urodzenia VARCHAR2(28)
Liczba_dzieci NUMBER
);


Przykład 2
stworzyć tabele KONTRAHENCI, w tej tabeli będą przechowywane następujące dane:
Nazwa firmy, adres ulica+numer siedziby frimy, kod pocztowy i miejscowość

analogicznie wybieramy typy i nazwy kolumn jak poniżej:

Nazwa_firmy VARCHAR2(20)
AAA3 consulting VARCHAR2(18)
Bbb2 company VARCHAR2(6)
Firma2 VARCHAR2(28)

A teraz pozostało nam stworzyć tabelę:

CREATE TABLE KONTRAHENCI
(
Nazwa_firmy VARCHAR2(20),
AAA3 consulting VARCHAR2(18),
Bbb2 company VARCHAR2(6),
Firma2 VARCHAR2(28)
);

I tabela została stworzona

{/accesstext}