ORACLE SQL ALIAS - aliasy w zapytaniach select

SQL ALIAS - aliasy w zapytaniach select służą do zastępowania mało czytelnych nazw kolumn w wynikach zapytania select a także do zmiany nazw kolumn lub wyrażeń w raportach wyników z zapytania select.

 

głównie używamy aliasów jeżeli chcemy np. zmienić nazwę kolumny w wyświetlanym rezultacie (raporcie), czyli zmiana nazwy

 

Czytaj więcej: ORACLE SQL ALIAS - aliasy w zapytaniach select