SQL INSERT wstawianie wierszy

Do wstawiania danych do tabeli możemy użyć polecenia insert, za pomocą tego polecenia możemy wstawiać dane wiersz po wierszu, poniżej napiszę z czego składa się polecenie insert:

INSERT INTO nazwa_tabeli (nazwa_kolumna1, nazwa_kolumna2, ...)
VALUES (wartość1, wartość2, wartosc3, ...);

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

Przykład 1
wstawić do tabeli HANDLOWIEC dane nowego pracownika: waclaw sprawny

INSERT INTO HANDLOWIEC(imie, nazwisko)
VALUES ('waclaw','sprawny');

po wykonaniu tego polecenia 1 rekord zostanie wstawiony do tabeli HANDLOWIEC


przykład 2
do tabeli ZAMOWIENIE1 która jest pusta po wykonaniu polecenia TRUNCATE wstawić wszystkie wiersze z tabeli ZAMOWIENIE

INSERT INTO ZAMOWIENIE SELECT * FROM ZAMOWIENIE1 ;

to polecenie wstawi całą zawartość tabeli ZAMOWIENIE1 tutaj w poleceniu nie byly wymieniane tabele ponieważ typy kolumn są identyczne wiec insert będzie wykonany poprawnie

 

przykład 3

do pustej tabeli ZAMOWIENIE1 wstaw tylko jeden wiersz gdzie ID_ZAM=1

odpowiedź
INSERT INTO ZAMOWIENIE1 SELECT * FROM ZAMOWIENIE where ID_ZAM=1;

widzimy że możemy wstawiać wybrane wiersze ( wybrane dane do innych tabel ) jedno ograniczenie to żeby typy danych w kolumnach były takie same

{/accesstext}