ORACLE CREATE INDEX - tworzenie indexu

Index w bazie Oracle jest obiektem bazodanowym który przyspiesza wyświetlanie danych z tabeli,

index-y tworzymy na kolumnie lub kolumnach tabeli w bazie danych, dobrym zwyczajem jest wstawianie przyrosteka INDX w nazwie indeksu.

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

przykład 1
przykładowy syntax tworzenia indexu

CREATE INDEX nazwa_indexu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny);

 

przykład 2
stwórz index o nazwie INDX_zamowienia na kolumnie ZAMOWIENIE w tabeli ZAMOWIENIE

CREATE INDEX INDX_zamowienia ON ZAMOWIENIE (ZAMOWIENIE);


przykład 3
na jakiej kolumnie stworzysz index tak żeby poniższe zapytanie chodziło szybciej:

select * from HANDLOWIEC
where nazwisko='krakowiak';

odpowiedź:

należy stworzyć następujący index

CREATE INDEX INDX_handlowiec ON HANDLOWIEC (nazwisko);


przykład 4
stwórz index na kolumnach imie i nazwisko które są w tabeli HANDLOWIEC

CREATE INDEX INDX_handlowiec2 ON HANDLOWIEC (imie, nazwisko);

ten index może się przydać jeżeli ktoś będzie korzystał z zapytania

select * from HANDLOWIEC
where imie='piotr' and nazwisko='krakowiak';

{/accesstext}