ORACLE CREATE VIEW - tworzenie view

  • Drukuj

ORACLE VIEW bazodanowe jest obiektem bazy danych można powiedzieć że to taka "wirtualna tabela", view podobnie jak tabela ma swoją nazwę i strukturę ale view fizycznie nie przechowuje danych, view jest utworzone na tabeli lub kilku tabelach.


polecenie do tworzenie ORACLE VIEW

CREATE VIEW nazwa_view as select nazwa_kolumn(y) from nazwa_tabeli;

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

przykład 1
utworzyć view nazwa view: VIEW1, jako select zapytania select nazwisko from HANDLOWIEC;

CREATE VIEW view1 AS SELECT nazwisko from handlowiec;

zostalo utworzone view:

VIEW1
IMIE VARCHAR2(23)


przykład 2

proszę stworzyć view PIOTR_KRAKOWIAK w którym przechowujemy dane o piotrze krakowiaku

CREATE VIEW PIOTR_KRAKOWIAK
AS SELECT * FROM HANDLOWIEC
WHERE NAZWISKO='krakowiak' AND IMIE='piotr';

view zostało stworzone


przykład 3
wyświetl dane które przechowuje view PIOTR_KRAKOWIAK utworzone w poprzednim przykładzie

select * from PIOTR_KRAKOWIAK;

wynik zapytania:

IMIE  NAZWISKO  ZAMOWIENIE
 -----  ------------  -------------
 piotr  krakowiak  KROWKI

{/accesstext}