ORACLE ALTER TABLE - modyfikacja tabeli

ALTER TABLE używamy wtedy kiedy chcemy zrobić zmiany na już stworzonej tabeli, możemy zrobić następujące główne zmiany:

-) zmienić nazwę kolumny lub kolumn
-) skasować kolumnę
-) dodać kolumnę
-) zmienić typ kolumny
i wiele innych modyfikacji także związanych z parametrami tabeli, a także te które omawiałem w poprzednich działach tj dodanie primary key, foreign key itp

......

Dostęp do całego artykułu tylko dla użytkowników zalogowanych!

stwórz swojego użytkownika: załóż nowe konto

{accesstext mode="level" level="registered" noaccess="obecnie masz status gościa"}

przykład 1
podstawowy wyrażenie alter wygląda tak jak poniżej

ALTER TABLE nazwa_tabeli ....;

w miejsce kropek można wstawić add, modify, change itd


przykład 2
do tabeli ZAMOWIENIE dodać kolumnę kraj_pochodzenia

ALTER TABLE ZAMOWIENIE ADD kraj_pochodzenia varchar2(12);

w wyniku zadziałania tego polecenia tabela ZAMOWIENIE będzie składała się z następujących kolumn

ID_ZAM, ZAMOWIENIE, DATA_ZAMOW, ID_HAND, KRAJ_POCHODZENIA


przykład 3
zmień nazwę kolumny IMIE na IMIE1 w tabeli HANDLOWIEC

ALTER TABLE HANDLOWIEC change IMIE IMIE1;

w wyniku tego polecenia tabela HANDLOWIEC będzie wyglądała następująco

ID_HAND, IMIE1, NAZWISKO


przykład 4
wykasować kolumnę KRAJ_POCHODZENIA w tabeli ZAMOWIENIE

ALTER TABLE ZAMOWIENIE drop kraj_pochodzenia;

po puszczeniu tego polecenia mamy tabele ZAMOWIENIE składającą sie z następujących kolumn:
ID_ZAM, ZAMOWIENIE, DATA_ZAMOW, ID_HAND

{/accesstext}